Jacob Hägg (1839–1931)

Norrköping utanför Kronborgs slott vid Helsingör.

Anuncios

Jacob Hägg (1839–1931)

Konvojskeppet Ölands strid med engelska eskadern utanför Englands kust i juli 1704.

Jacob Hägg (1839–1931)

HMS Konung Adolf Fredrik.